Подай сигнал
| 06/06/2023

БАОВК стана член на Българска търговско-промишлена палата

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ е официално приета като член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Двете организации ще си партнират активно в налагането на добрите работни практики, иницииране на дискусии по ключови теми в ОВК сектора и работа по промени в законодателството, които имат за цел да развият сектора.

Българската търговско-промишлена палата е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Република България. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите.

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват търговци, сдружения и друг тип организации.

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 88 браншови организации.

Свързани публикации

crossmenu