Подай сигнал
| 10/04/2023

Климатиците и термопомпите ще имат важна роля за постигане на климатична неутралност

Важно е България да се ангажира с постигането на климатична неутралност

Важно е България да се ангажира с постигането на климатична неутралност. Създаването и следването на конкретна стратегия за това е от ключово значение, тъй като определя важните стъпки и мерки, необходими за намаляване на емисиите от парникови газове и осигуряване на устойчиво бъдеще. В този контекст, е важно да се обърне внимание на климатизацията и термопомпите, които според Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) могат значително да подпомогнат реалното постигане на целите и дългосрочната ефективност.

Ролята на климатизацията в България изпълнява важна функция, особено през горещите летни месеци, когато температурите са високи. За да се поддържа комфорт в жилищата и работните места, се изисква консумация на електроенергия. За да намалим тази консумация и съответно емисиите, свързани с нея, е от съществено значение да се внедрят високоефективни климатични системи. Технологичният напредък в таза област ни предоставя възможността да интегрираме интелигентни и устойчиви системи, които не само подобряват комфорта, но намаляват въглеродния отпечатък.

„Информираността за енергийно ефективните климатични системи е от изключителна важност, тъй като тя спомага за намаляване на разходите за електроенергия, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на удобството и здравето на хората. Това е ключов елемент в постигането на устойчива и екологично отговорна енергийна система. Голяма част от работата ни е свързана с популяризирането на енергийно ефективните кличатични системи, тъй като климатиците са масово използван уред. Важно е потребителите да изберат точно такъв тип модел, за да намалят въглеродния си отпечатък и да имат съответните икономически ползи в дългосрочен план“, коментира Петър Хетемов – председател на Българска асоциация „Отопление, вентилация, климатизация“ (БАОВК).

Термопомпите също са важен актив в стремежа към климатична неутралност. Тези иновативни системи работят в съответствие с принципите на обратното термодинамично управление и могат да трансферират топлина от едно място на друго с изключителна ефективност. Термопомпите предлагат ефективни решения за отопление и охлаждане, като в същото време могат да бъдат интегрирани с възобновяеми източници на енергия, като слънчеви панели или вятърни генератори, което ги прави още по-устойчиви и екологични.

Въпреки че още се работи по пътната карта за климатична неутралност на България, е ясно, че включването на климатизация и термопомпи в този документ ще има съществено значение. Тези технологии могат да послужат като ключов инструмент в постигането на целите за намаляване на емисиите и изграждане на по-устойчива и екологично отговорна енергийна система.

Една от добрите практики в този контекст е предоставянето на финансови стимули за потребителите, които искат да инсталират енергийно ефективни климатични системи и термопомпи. Тези стимули, включващи субсидии, данъчни облекчения или ниско лихвени заеми, могат да насърчат инвестициите в по-устойчиви технологии и да ускорят напредъка към климатична неутралност.

Повече за Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК)

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.

БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти.

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са елементи на техническата инфраструктура и като такива са обект на законови регулации както по време на изграждането ѝ, така и при ситуации на промяна по време на експлоатацията им. Това налага необходимостта от професионална намеса на технически правоспособни лица в съответствие със законовите изисквания и нормативни разпоредби.

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в специализирани обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

Свързани публикации

crossmenu