Подай сигнал
| 03/13/2023

Представяне на БАОВК в сп. Строители

В най-новия си брой сп. Строители представи на читателите си дейността на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“. Интервю за изданието даде Петър Хетемов – председател на асоциацията.

Какво сподели той за дейността на организацията, вижте в редовете по-долу.

Уважаеми г-н Хетемов моля представете на читателите на списание Строители Българската асоциация "Отопление, вентилация и климатизация", която ръководите?

БАОВК представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. Асоциацията е ангажирана с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша. Към момента имаме над 70  членове, голяма част от активните пазарни представители на ОВК сектора.

БАОВК цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

Бихте ли разказали за дейностите и събитията през изминалата 2022 г. и какво предстои през настоящата година?

През 2022г. работихме върху промени в законите и наредбите, адресирахме и важна информация за потребители чрез информационни кампании.

Внесохме предложение за промяна на наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки в Министерството на околната среда и водите. То е свързано с по-екологични решения, които ще доведат до по-малко отпадъци от опаковки и ще улеснят производителите и вносителите от ОВК сектора при поставянето на исканата маркировка.

Разработихме и предложение за промяна на законови и подзаконови нормативни актовове,   уреждащи правилата и изискванията към съоръженията, строежите и правилата и изискванията за приемането им, което ще внесем в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Внесохме предложение в Комисията за защита на потребителите във връзка с необходимостта от разработване на механизъм, който да прекрати нелоялните и заблуждаващи търговски практики на доставчици или оператори на услугите монтаж и сервизно обслужване на климатична, вентилационна, отоплителна, термопомпена техника, газови инсталации и уреди.

През 2022г. бяхме и официално приети като член на Европейската Федерация на асоциациите по ОВК (REHVA), която обединява над 120 000 представители на бранша от 26 страни.

Лицензирахме център за професионална квалификация, като част от мисията ни да повишаваме нивото на квалификация в нашата сфера. В него ще се обучават бъдещи специалисти в професии „Електротехник“, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоражения и инсталации“ и „Монтьор на енергийни съоражения и инсталации“.

През 2023г. ще продължим да работим върху подобряването и осъвременяването на законите в сферата на ОВК. Тази година ще стартират първите ни обучения – те ще бъдат основен акцент в работата ни, предвид липсата на квалифицирани кадри.

В заключение бихте ли обобщили как виждате тенденциите за развитие на ОВК сектора в България?

Очаквам да продължи теннденцията от миналата година по отношение на избор на климатици и термопомпени системи за отопление, предвид това, че в момента те са най-икономичния вариант за потребителите.

В Европа цялата индустрия се стреми към енергийна ефективност и устойчивост. Това включва разработването и внедряването на интелигентни, свързани ОВК системи, които да намалят загубата на енергия. Използването на ВЕИ, като термопомпи и геотермални системи, също става все по-популярно. Освен това има нарастващо търсене на решения за качество на въздуха в помещенията, като пречистватели и вентилационни системи, поради по-голямата информираност за негативното въздействие при лошо качество на въздуха в помещенията върху здравето.

Разгледайте новия брой на сп. Строители в сайта на Ел Медия>>

Свързани публикации

crossmenu