Подай сигнал
| 05/04/2023

През април БАОВК проведе годишно общо събрание

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) проведе своето годишно общо събрание във Велико Търново на 8 април. Членовете на организацията отчетоха дейността си за изминалата година и коментираха актуалните цели за 2023 година.

По време на годишното общо събрание за председатели на Управителния съвет на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) бяха избрани Петър Хетемов, Мартин Арнаудов и Стефан Георгиев.

Специален гост по време на срещата на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ беше проф. Георги Камарашев – заместник-кмет „Строителство и устройство на територията“ на Община Велико Търново. Заедно със специалистите от организацията той коментира развитието на общината по отношение на енергийната ефективност, новите технологии и добрите практики в областта.

През последните години Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ работи активно за разработване и внасяне в компетентните държавни органи на съгласувани мнения, предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове в интерес на развитието на бранша. БАОВК цели и участие в определянето и провеждането на държавната политика в бранша, както и в процеса на хармонизация на българското законодателство в частта му, в която регулира обществените отношения в бранша, с това на Европейския съюз.

Една от основните цели на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) е да подпомогне решаването на задълбочаващия се проблем с липсата на квалифицирани кадри в бранша. Постигането й вече се реализира чрез лицензирания център за професионално обучение БАОВК, който е специализирано звено в структурата на асоциацията, имащо за цел да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на заетите в ОВК сектора, както и за преквалификация на възрастни и тяхната професионална адаптация към променящите се условия на бизнеса.

Свързани публикации

crossmenu