Подай сигнал
Професионална асоциация на специалистите от

ОВК бранша в България

За асоциацията

Цели

Една от целите ни е тясно партньорство както с представители от бранша и частни инвеститори, така и с други браншови организации, камари и представители на властта за създаване на по-добра среда за развитие на бранша.


Членове

Членове на БАОВК могат да бъдат местни или чуждестранни юридически лица, както и дееспособни физически лица, които развиват стопанска или нестопанска дейност в областта на ОВК и свързаните дейности.


ЦПО

БАОВК има за цел да създава условия за повишаване на качеството на подготовка на кадрите в отрасъла с цел подпомагане и обучение по съответните направления в обучителни центрове.


БАОВК

Отопление · Вентилация · Климатизация

БАОВК е организация в частна полза, учредена с цел да представлява и защитава общите интереси на бранша и на членовете си пред национални и международни организации в процедури по изготвяне и актуализация на нормативната база. БАОВК ще се ангажира с внасянето на съгласувани мнения, предложения и становища по действащи нормативни актове, както и проекти на нови в интерес на развитието на бранша.


Научи повече за БАОВК

БАОВК е създадена от професионалисти в ОВК индустрията, за да осигури високо качество на услугите, предоставяни от членовете ѝ при проектиране и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на самостоятелни жилища, обществени сгради и индустриални обекти.

Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са елементи на техническата инфраструктура и като такива са обект на законови регулации както по време на изграждането ѝ, така и при ситуации на промяна по време на експлоатацията им. Това налага необходимостта от професионална намеса на технически правоспособни лица в съответствие със законовите изисквания и нормативни разпоредби.


Станете член на БАОВК

Членове на БАОВК могат да бъдат местни или чуждестранни юридически лица, както и дееспособни физически лица, които развиват стопанска или нестопанска дейност в областта на проектирането, търговията, изграждането, монтажа, въвеждането в експлоатация, сервиза на системи инсталации и техника за отопление, вентилация и климатизация, както и съпътстващите ги производства дейности и услуги, включително и лица, които имат заслуги за развитието на бранша.

Лицата следва да споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, да спазват устава и решенията, както и да заплащат членския си внос.

Приемането на нов член на БАОВК става въз основа на писмена молба до управителния съвет, който я разглежда на свое редовно или извънредно заседание.


Последни новини

crossmenu