Подай сигнал

За асоциацията

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) цели да утвърди добрите практики в отрасъла, да осигури тяхното прилагане от членовете си и да създаде условия за повишаване качеството на подготовка на кадрите с цел подпомагане и обучение по съответните направления в специализирани обучителни центрове с последващо доказване на придобитите от тях знания.

Вярваме, че модернизацията и развитието на иновации в бранша биха допринесли значително за привличането на инвестиции и биха спомогнали за утвърждаването му на международните пазари, затова подкрепяме активно обмена на иновативни практики и развитието на знания, както и установяването на връзки със сродни организации в чужбина. Подкрепяме дейността на членовете си чрез предоставяне на информация за пазарните възможности в страната и чужбина, участие в национални и международни прояви и мероприятия от съвместен интерес, организиране на работни срещи и семинари, осигуряване на компетентни юридически и професионални консултации.

Една от основните цели на БАОВК е тясно партньорство както с представители от бранша и частни инвеститори, така и с други браншови организации, камари и представители на властта за цялостно преразглеждане и актуализация на действащите към момента нормативни актове. Основен приоритет на БАОВК е постоянното сътрудничество с представители на академичните и проектантски среди, които представляват бранша отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) е официално приета като член на

Европейската Федерация на асоциациите по ОВК (REHVA), която обединява над 120 000 представители на бранша от 26 страни.

През 2023 година, Българска асоциация "Отопление, вентилация и климатизация" (БАОВК) става член на Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

crossmenu