Подай сигнал
, | 12/06/2022

БАОВК внесе предложение за регулиране на нелоялни и заблуждаващи търговски практики в ОВК сектора

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) внесе предложение в Комисията за защита на потребителите във връзка с необходимостта от разработване на механизъм, който да прекрати нелоялните и заблуждаващи търговски практики на доставчици или оператори на услугите монтаж и сервизно обслужване на климатична, вентилационна, отоплителна, термопомпена техника, газови инсталации и уреди.

Причината за внасяне на предложението са зачестилите оплаквания от потребители, които се свързват с Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“. От организацията коментират, че жалбите са значително завишени през последната година, предвид необходимостта от по-икономични начини за отопление. Това прави сектора актуален и на пазара се появяват множество фирми, които искат да се възползват от завишеното търсене, но нямат професионалната квалификация и необходимите разрешителни за извършване на услугите.

„От ежедневните ни наблюдения върху пазара в сегмента на предоставяне на услуги по монтаж и сервизиране на техника в нашия сектор, установяваме случаи, при които се нарушават конкретни разпоредби на Закона за защита на потребителите. Тук визираме оператори и търговци, които не притежават или не спазват изискванията на съответната професионална компетентност и придобита квалификация, не притежават свидетелства за правоспособност с оглед спецификата на дейностите монтаж и сервиз на ОВК техника, нямат сертификат за работа с флуорсъдържащи парникови газове, свидетелство за правоспособност при заваряване и не предоставят гаранция за извършените дейности. Това са само част от случаите“, коментира Петър Хетемов – председател на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК). 

От организацията предлагат техни специалисти да участват в разработването на механизъм съвместно с Комисията за защита на потребителите, който да има ясни критерии и процеси за установяване на  нарушения, вследствие на които да се предприемат предвидените в Закона за защита на потребителите действия. Специалистите от Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК)  акцентират на това, че по този начин ще бъде повишено нивото на защита на икономическите интереси на потребителите и ще бъде оптимизиран процеса на реален контрол по спазване на законодателството в областта.

Специалистите от асоциацията съветват потребителите да бъдат внимателни при избор на уреди и изпълнители на монтаж. Според тях е добра практика да се направи проучване за доставчика и да се провери дали съответната фирма има необходимите сертификати, разрешителни и документи за професионална квалификация. От организацията споделят и наблюдения, че са зачестили случаите на инсталация на климатична техника от лица без търговски дружества, което би довело до допълнителни усложнения при поддръжката и експлоатацията на уредите през годините.

Свързани публикации

crossmenu