Подай сигнал
| 11/27/2023

Очаква се глобалния пазар на ОВК да нарасне с 6,4% до 2030 година

Компанията за пазарни проучвания Facts & Factors Research публикува доклад, отнасящ се за развитието на глобалния пазар на ОВК системите. Проучването сочи, че към 2030 г. се очаква той да нарасне до приблизително 235 млрд. долара., с което ще отбележи най-високия темп на растеж от около 6,4% за периода от 2023 до 2030 г.

Пазара на ОВК системите е силно фрагментиран, като на него навлизат и много нови компании. В резултат на това нараства конкуренцията, от което следва да се предлагат по-висококачествени продукти на сравнително ниски цени. От друга страна, се очаква това да повлияе положително върху растеж на пазара през следващите години.

Мащабното търсене на интелигентни решения за домакинствата и популяризирането на екосъобразните ОВК системи за намаляване на емисиите на парникови газове ще ускорят развитието на световния пазар. Голямото търсене на технологии за подобряване на енергийната ефективност ще създаде възможности за разширяване на индустрията в глобален план.

Индустриализацията, урбанизацията и нарастването на градското население в нововъзникващите икономики, водещи до скок на строителството на жилищни и търговски обекти, също ще допринесат за увеличаването на индустрията.

От друга страна, фактор, забавящ развитието на пазара на ОВК системи са повишените цени за ремонт и поддръжка, както и увеличаване на разходите за внедряване. Недостигът на квалифициран персонал може допълнително да възпрепятства растежа на глобалната индустрия.

Според Facts & Factors Research се предвижда сегментът за охлаждане да регистрира най-бърз растеж през прогнозния период, т.к. има принос за над 55% от размера на приходите на световния пазар през 2022 г. Фактори за този скок през следващите няколко години са нарастване на населението и техния доход, водещ повишено закупуване на климатици.

Увеличаването на продажбите в този сегмент през следващите осем години се свързва и със сезонните климатични промени, водещи до необходимост от охладителни системи. Друг фактор, който води до ръста в продажбите е стремежът за намаляване на консумацията на енергия в сградите, което води до масовото използване на системи за охлаждане.

По отношение на крайната употреба индустрията на ОВК системите се разделя на жилищни, индустриални и търговски сегменти. Жилищата имат основен дял в глобалната индустрия през 2022 г., като се предвижда употребата на ОВК системи от домакинства да допринесе значително за развитието на сектора и през следващите години.

В регионален план Азиатско-тихоокеанският регион ще бъде доминиращ, според доклада на Facts & Factors Research. Той има принос за над 40% от глобалния пазарен дял на ОВК системи през 2022 г. И ще играе изключително важна роля в разширяването на регионалната индустрия през разглеждания период.

Пълната статия може да прочетете тук>>

Свързани публикации

crossmenu