Подай сигнал
| 03/25/2024

ОВК сектора предпочита обучения на живо пред онлайн обученията

Европейските инсталатори на системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) се борят със сериозната криза от липса на кадри в бранша. Според последните данни от доклада на USP Marketing Consultancy за четвъртото тримесечие на 2023 г. в Европа, около 61% от всички европейски дружества, специализирани в монтаж на ОВК системи се сблъскват със значителни предизвикателства поради липсата на квалифицирани работници. Ситуацията е още по-тежка в Германия и Нидерландия, където почти 80% от монтажни фирми съобщават за сериозна липса на кадри.

Повечето дружества използват като основна стратегия за справяне с проблемите с липсата на работна сила назначаването на неквалифициран персонал, който да обучат. Това изисква обширни обучителни програми и инвестиции в тях. Търсенето на обучения сред европейските монтажни фирми е изключително високо, като над ¾ активно участват в обучителни програми. Германските и полски монтажни специалисти показват най-голям интерес към обученията, докато френските монтажници проявават най-малък интерес.

Въпреки преобладаващата липса на работна сила и тежките работни натоварвания, обучението „лице в лице“ остава предпочитан метод във всички европейски страни. Монтажниците в Нидерлания и Белгия изразяват най-голямо предпочитание към обученията на живо, като около 8 от 10 техника предпочитат този начин на обучение. Обратното, инсталаторите в Обединеното кралство и Полша показват по-ниско предпочитание към този тип обучение, но все пак проявяват значителен интерес в сравнение с онлайн алтернативите.

Предпочитането на онлайн обучение на европейски монтажни техници е относително ниско във всички страни, като Полша покзава най-голяма склонност към този тип обучения от 11%. Въпреки това, се очаква в бъдеще онлайн обученията да нарастват, заедно с комбиниран подход, като онлайн обучения и изпити на живо.

Тъй като дружествата от ОВК сектора очакват значително изтичане на опитни монтажни техници и приток на неопитен и неквалифициран персонал, се очаква търсенето на обучения да остане високо. Източник:https://www.usp-research.com/insights/news/european-hvac-installers-still-prefer-face-to-face-training-over-online-training/

Свързани публикации

crossmenu