Подай сигнал
| 11/29/2023

Учебните заведения ще имат възможност да изградят енергоспестяващи системи за вентилация

Държавите в Европейския съюз обръщат все по-голямо внимание на темата, свързана с изграждане на енергоспестяващи системи за вентилация в учебните заведения и общинските сгради. Проблемът с установяването на замърсен и застоял въздух в помещенията беше коментиран в разгара на пандемията, но продължава да бъде сред актуалните теми и днес, отбелязват от Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“.

„Проучване на „Европейския център за превенция и контрол на заболяванията“ показва, че ако в една класна стая с 24 ученика влезе болен учител, за 1 учебен час той би заразил между четири и осем ученика. Ако в същата училищна стая бъде използвана вентилационна инсталация за пресен въздух, заболелите ученици биха били само един или двама. Респираторните вируси не свършиха с пандемията и е редно да се обърне внимание на този проблем“, коментира Иван Армянов – член на управителния съвет на Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“.

Експертите от организацията посещават учебни заведения с цел мониторинг на системите за отопление и на база различни измервания установяват, че има високо ниво на замърсяване на въздуха в помещенията, поради липса на вентилационни системи. От организацията обръщат внимание на директори и ръководители на учебни заведения, че през следващата година се очаква да отвори процедура, която позволява финансиране на изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация.

„Отварянето на прозорци в класните стаи е решение на проблема с пресния въздух и вентилацията, но води до изключително големи разходи за отопление, както и сериозен дискомфорт. На база опит от изградени системи за рекуперативна вентилация в Чехия, Полша и Португалия, ние имаме данни, че разходите за отопление са с 30-35% по-ниски. Същевременно, датчиците за качество на въздуха показват несравнимо по-добър микроклимат в помещенията с изградена енергоспестяваща вентилация. За директорите и ръководителите на учебни заведения е важно да знаят, че през следващата година биха могли да се възползват от финансиране за изграждане на вентилационна система по процедура, която се очаква да бъде пусната по План за възстановяване и устойчивост“, коментира още Иван Армянов. От Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) подчертават, че децата са особено уязвими пред въздействието на замърсяването на въздуха. Фактът, че те прекарват средно 70% от времето си в закрити помещения, налага неотложната нужда от внимание към качеството на въздуха в училищата и детските градини. Замърсяването на въздуха в закрити помещения включва различни опасни замърсители, като прахови частици, азотни оксиди, въглероден оксид и други. Различни изследванията показват, че учениците, изложени на по-добри условия на въздуха, отсъстват по-рядко поради заболявания. Освен това, качеството на въздуха влияе на когнитивните способности и академичната успеваемост на учениците.

Свързани публикации

crossmenu