Подай сигнал
, | 09/27/2022

БАОВК внесе предложение за промяна в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

Българската асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) внесе предложение за промяна на наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки в Министерството на околната среда и водите.

Асоциацията предлага да се модифицира системата за задължително маркиране, номериране и поставяне на абревиатури от идентификационната система, като по този начин ще бъдат постигнати по-екологични решения, които ще доведат до по-малко отпадъци от опаковки и ще улеснят производителите и вносителите от ОВК сектора при поставянето на исканата маркировка.

Членовете на БАОВК се обединяват около мнението, че сега възприетият подход в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки се опитва да постигне екологичната цел за разумно, ефективно и рационално използване на природните ресурси с неекологични методи. Съгласно досегашната правна уредба в България на всеки компонент на опаковката, който е с най-голямо тегло, трябва да се отпечатват или лепят много на брой маркировки, които често се променят и това би довело до излишна употреба на материали и суровини.

Сегашната уредба в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки изисква да се поставят или отпечатат на всеки компонент на опаковката всички маркировки, заедно със съответните буквено-цифрени кодове. По този начин потребителят ще види картонена опаковка с много символи и кодове, което води до неразбиране за това кой компонент какъв е в опаковката и как да се отдели и третира. Тази наредба би следвало да предвиди ясен механизъм за информиране както на потребителите, така и на рециклиращите организации.

Понастоящем някои от производителите на климатична техника имат повече от 62 различни комбинации опаковки за машини и аксесоари. Ако всичките маркировки, които са предвидени в наредбата към този момент, следва да се отпечатат върху опаковките, трябва да се има предвид, че при промяна на който и да е от опаковъчните компоненти, трябва да се смени и цялата опаковка или вече отпечатаните да се изхвърлят, което далеч не е екологична цел.

От БАОВК казват още, че за световните производители на техника е невъзможно да създават специални опаковки за българския пазар при глобализацията на пазарите и сегашното нормативно решение може да доведе до отказ на големите производители да пласират стоки в България.

При приемане на предложението на БАОВК, няма да се стига до смяна на цялата вече изработена опаковка, а само ще се лепи върху нея или върху етикета й баркод или QR код с линк, насочващи към изискуемата информация. Тази информация на съответния уебсайт може да бъде променяна бързо и лесно без използване на допълнителни материали и ресурси.

При посоченото европейско законодателство подобно на направеното от БАОВК предложение е законодателното решение и на друга държава членка на Европейския съюз – Италия, посочват още от асоциацията. В италианското законодателство също е предвиден уебсайт или онлайн платформа, на който се намира изискуемата информация за опаковките, която се  достъпва посредством баркод или QR код, който може да е отпечатан или на етикета на опаковката или да се намира в допълнителни листове хартия, които може да се поставят вътре във всяка една опаковка.

Запознайте се с предложението, направено от БАОВК тук>>

Свързани публикации

crossmenu